Bulldog Berndtzon

Bulldog Berndtzon Bulldog Berndtzon alla katters skräck. Bulldog Berndtzon Bulldog Berndtzon raggar i ett sträck. Bulldog Berndtzon jagar katter över gårdar och blomrabatter. Skäller, morrar, ställer till förtret O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon pinkar på staket O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon är en hundatlet O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon pinkar på staket O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon far som en raket Bulldog Berndtzon Bulldog Berndtzon är en ilsken vakt Alla katter vet att Berndtzon hyser kattförakt Bulldog Berndtzon jagar katter över gårdar och blomrabatter. Skäller, morrar, ställer till förtret O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon pinkar på staket O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon är en hundatlet O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon pinkar på staket O ALLA VET!! Bulldog Berndtzon far som en raket