En helig ed

Vänner som man kan lita på, vänner som vid sitt ord kan stå. Vänner som aldrig sviker dej, oss o mej, ska vi slåss så säg! Vi bröder binder ett brodersband mot orättvisorna i vårt land. Tills Lejonhjärta e här igen, i sanningen nu behövs en vän. Robin Hood, Broder Tuck, Lille John o Röde Will... ..alla Sherwoods män, vi vet vad vi vill o bjuder till, visar vad vi duger till. Vi svär en helig ed idag tar från rika ger till fattiga (Hurraa!) Tar från rika ger till fattiga. Vår ed skall binda oss vid varann, en ed som gör dej till hedersman. Handen på - du e en av oss.. för det förståss får du rentav slåss. Vi bröder... Robin Hood...