Kyrkoherden älskar pastor!

Vår kyrkoherde reste till Italien. Han blev förtjust i maten, besläktad med oblaten. Han kom hem och kände sej vital igen o i predikstolen lyser han som solen. "Ät gott och lev ut! Så gör en äkta Ev.lut. Smör på brödet, va int butter! Det gjorde också Martin Luther. Knussla ej med parmesanen... Amen!" Kyrkoherden älskar pastor! Hela staden vet, de e ingen hemlighet att kyrkoherden älskar pastor... Spagetti, cannelloni, lasagne o ravioli! På hans yrkan svallar bakom kyrkan nu en durumvete åker dit han ofta åker. De e int enbart ifrån ovan han får styrkan nu, det hörs ett hadderian ifrån sakristian . "På påsken kan man fasta Så e de, därmed pasta! Låt Påven ha sin bulla, bara jag får spagetti rulla. Tomaten heter pomodori...Halleluja! Glory"! Kyrkoherden...