Modersmål o Fäders land

Liv som föds o dör, man bygger upp förstör Det går många år tills vi förstår var vi kommer från. Hatet släcker hjärtats glöd. Kärlek glöms i lust o nöd. Vi får många sår o tiden går, men vet vi var vi står? Modersmål o fäders land, syskon själ o broders band. Vi bär livet i vår hand, stannar upp o minns i bland. Evighet o tidens tand, urberg blir till timglas-sand. Tröstar oss på okänd strand modersmål o fäders land Moder jord o fader vår, är vi barn till er så säg det då. Det går många år tills vi förstår var vi kommer från. Modersmål o fäders land, syskon själ o broders band. Vi bär livet i vår hand, stannar upp o minns i bland. Evighet o tidens tand, urberg blir till timglas-sand. Tröstar oss på okänd strand modersmål o fäders land Evighet o tidens tand, urberg blir till timglas-sand. Tröstar oss på okänd strand modersmål o fäders land