Stolta Sara från Sahara

Ja e en enkel herde från Saharas ökentrakt jag drömmer om en flicka varje natt jag e fårvakt. Grannens Sara gör att hjärtat mitt det slår en extra takt Hon vet det ej, men har mej i sin makt. O stolta Sara från Sahara, säg kan vi fara ut o rida min kamel men Stolta Sara vill inte svara hon älskar bara Kalles jeep med teakpanel. Jag rider ensam min kamel o öknen den e stor snart så vet jag inte riktigt var jag längre bor jag såg dej när du stod o vallade din fårahjord jag ropa' men fick inte fram ett ord... O stolta... Ja tror ja ser i synen dej Sara där på dynen, ja känner pulsens stegring...var du då blott en hägring? Jag drömmer dag o natt om Saras ögon himmelsbru...blå och smyger under hennes fönster varsamt tyst på tå. Jag sätter en potatis in i jeepens avgasrör så startar inte motorn när den bör.... O stolta...